သင်ခန်းစာ (၃) : အင်တာဗျူးဖြေဆိုခြင်း

About This Product:
အင်တာဗျူးဖြေဆိုတဲ့အခါ ကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်စေဖို့ မေးနေကျမေးခွန်းများနှင့် အင်္ဂလိပ်လို စနစ်တကျ ပြန်ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ အပြင် သတိပြု ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ အချက်များကို လေ့လာသင်ယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။