သင်ခန်းစာ (၄) : Telephoning Etiquettes

About This Product:
အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းပြောရင် ဘယ်လိုမျိုးပြောသင့်လဲ ၊ ဖုန်းပြောရင်ရှိသင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်နှင့် သတိထားရမယ့်အချက်များကို လေ့လာသင်ယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။